Et godt idrætsmiljø for børn - Politik

Læs også Allerød OK's trygheds politik

Allerød Orienteringsløbsklub har i alt 125 medlemmer, af disse er de 50 børn og unge.

Sporten er karakteriseret ved at der er valgfrihed på niveauer. Såvel barn som voksen, begynder og øvet kan ved hvert løbe vælge mellem lette, svære, korte og lange baner. Sporten dyrkes på udøverens præmisser.

For 10 år siden havde vi en god gruppe børn i alderen 2-10 år og derfor tog vi tiltag til organiseret træning for disse børn - vi er dog bare vokset med disse børn og derfor er træningstilbuddet til de mindste ikke det samme som for 10 år siden. Nu er tilbudet mere målrettet til de ældre børn. Derfor går vi ind i dette projekt for at sætte fokus på de mindste børn i klubben igen. 

Den gruppe vi her beskæftiger os med er op til 12 og vi inddeler dem i 3 grupper:  

Træning i orienteringsløb kræver en hel del forberedelse, idet baner, kort m.m. skal være forberedt og på træningsdagen skal poster sættes ud og samles ind igen. Derfor har vi også en stor interesse i at børnene også lærer at deltage i foreningens praktiske arbejde og at inddrage forældrene i samme.

Børnepolitikken

Det er vores mål for den enkelte børne- og ungdomsløbere at: 

Organisering 

Børne- og ungdomsudvalget lægger årsplan, koordinerer kurser, træningsløb og konkurrenceløb.

Tilmelding til løb sker hos ungdomslederen.

Den ugentlige træning vil varetages af ungdomsudvalget. 

Efter træning i klubhuset udfyldes dagbog med hvordan træning har været og der laves samlet afslutning og farvel. 

Ved sæsonafslutning holdes børnemøde, hvor der evalueres på sæsonen og børnene får mulighed for at komme med ideer til næste sæsons træning. Dagbog bruges som ”husker”. 

 

Aktivt forældresamarbejde 

Det forventes at børnene op til 7 år er i følgeskab med en person, der kan gå med barnet i skoven (forældre, søskende eller anden voksen). 

Forældre kan inddrages i det praktiske arbejde omkring udsætning/indsamling af poster, snitzling af børnebane og start/mål. 

Forældre kan komme med kage eller andet til træningen. 

Forældre kan hjælpe med kørsel til løb. 

Ofte ser man at forældre begynder at løbe o-løb fordi børnene gør det. Med dette initiativ kan vi bringe flere familier sammen om en fælles aktiv interesse.  

 

Den gode voksne

Den gode voksne ..

 

Aktivitetsniveau

 

Vi skal have en ugentlig træningsaften. Onsdag kl.17.00-18.30. 13 af disse træninger i løbet af året vil være SkovCup. 

Vi deltager i konkurrenceløb og klubløb. 

For mini-gruppen vil der være tilbud om 3 – 4 kurser om året. 

For U1 vil der være tilbud om 3-4 kurser om året og en sommerlejr á 5 dages varighed. 

Der vil for alle være klubtræningstur i påsken

 

Det fysiske miljø

 

Da løbene foregår i skoven skal børnene lære at færdes korrekt i skoven. 

Vi har et klubhus som danner ramme om de fleste træningsløb. 

Børnene skal selv medbringe løbesko og til årstiden passende tøj. 

Klubben sørger for kort, kompas, sportident (konkurrencetidstagnings-brik) og pandelamper til natløb. 

Klubben stiller poster, skærme, kontrolkort m.m. til rådighed.